ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 2016Β. ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ

Καθώς αναμένουμε τις ανακοινώσεις για τις εγκριθείσες προς αποδοχή αιτήσεων ειδικότητες 2016Β, αναδημοσιεύουμε άρθρο από τον ηλεκτρονικό τύπο:

Προθεσμία επτά ημερών θα έχουν όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν αίτηση εγραφής στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας
Το σύστημα ανοίγει τη Δευτέρα 5/9/2016 και ώρα 14:00 και θα κλείσει τη Δευτέρα 12/9/2016 και ώρα 14:00, ενώ δεν θα δοθεί παράταση. Η υποβολή των αιτήσεων είναι ηλεκτρονική και πραγματοποιείται στη διεύθυνση: https://diek.minedu.gov.gr.

Σημειώνεται ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις αφορούν εγγραφή, μετά από διαδικασία επιλογής , στο Α? εξάμηνο ειδικοτήτων που έχουν προκηρυχθεί στα Δημόσια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης 2016Β.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

About the Author: Γραμματεία ΙΕΚ