ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗς ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ [μετά τις 20/9/2016]…

Καταστάσεις επιτυχόντων αναμένεται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΒΜ [gsae.edu.gr] μετα τις 20/9/2016. Θα ακολουθήσει χρονικό διάστημα -[θα ανακοινωθεί έγκαιρα] – κατάθεσης των δικαιολογητικών στα κατά τόπους Δ.ΙΕΚ  και οριστικής εγγραφής των επιτυχόντων.

Όταν περατωθεί η εγγραφή αυτών,  η ΓΓΔΒΜ ανακοινώνει καταστάσεις νέων επιτυχόντων από τους επιλαχόντες της πρώτης φάσης που δεν προσήλθαν στην εγγραφή ή είχαν ελλειπή δικαιολογητκά.

Θα κληθούν οι νέοι επιτυχόντες προς επικαιροποίηση της εγγραφής τους και κατόπιν ανακοινώνεται η έγκριση λειτουργίας των νέων τμημάτων Α΄ εξαμήνου και αρχίζει η κατάρτιση.

[απόσπαμα από την προκήρυξη 2016-17 της ΓΓΔΒΜ]

 

About the Author: Γραμματεία ΙΕΚ