Πρακτική Άσκηση

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»). Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Για αναλυτικές πληροφορίες γύρω από την πρακτική άσκηση κατεβάστε την παρακάτω εγκύκλιο:

Εγκύκλιος για Πρακτική Άσκηση 18.09.2015 (.pdf)

Συνίσταται οι καταρτιζόμενοι να ανατρέχουν συχνά στην ενότητα «Ανακοινώσεις» για να ενημερώνονται για τα τελευταία νέα γύρω από την Πρακτική Άσκηση.