Ωρολόγια Προγράμματα Όλων των Ειδικοτήτων Δ.ΙΕΚ

Για να πληροφορηθείτε για τα πλήρη ωρολόγια προγράμματα όλων των ειδικοτήτων που λειτουργούν στα Δ.ΙΕΚ της χώρας πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ωρολόγια Προγράμματα ΔΙΕΚ (.xlsx)